ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน