ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน