ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 48.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 31 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน