ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน