ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน