ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน