ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 18.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 14.5 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน