ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนวัดหนองออน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 46 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 39 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 39 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 23 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 21 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน