ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน