ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน