ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน