ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน