หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 69 33 51.56% 16 25% 7 10.94% 8 12.5% 64
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 54 26 54.17% 18 37.5% 3 6.25% 1 2.08% 48
3 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 48 26 60.47% 10 23.26% 2 4.65% 5 11.63% 43
4 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 55 24 45.28% 22 41.51% 3 5.66% 4 7.55% 53
5 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 44 24 63.16% 7 18.42% 5 13.16% 2 5.26% 38
6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 47 23 53.49% 9 20.93% 3 6.98% 8 18.6% 43
7 โรงเรียนวัดนันทาราม 49 22 51.16% 6 13.95% 7 16.28% 8 18.6% 43
8 โรงเรียนรังษีวิทยา 49 21 43.75% 17 35.42% 6 12.5% 4 8.33% 48
9 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 46 20 52.63% 12 31.58% 5 13.16% 1 2.63% 38
10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 39 20 57.14% 8 22.86% 6 17.14% 1 2.86% 35
11 โรงเรียนบ้านปางปอย 31 17 65.38% 6 23.08% 3 11.54% 0 0% 26
12 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 24 17 70.83% 2 8.33% 2 8.33% 3 12.5% 24
13 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 30 16 55.17% 10 34.48% 2 6.9% 1 3.45% 29
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 40 16 45.71% 5 14.29% 7 20% 7 20% 35
15 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 49 14 43.75% 9 28.13% 5 15.63% 4 12.5% 32
16 โรงเรียนบ้านปางสัก 31 14 48.28% 6 20.69% 4 13.79% 5 17.24% 29
17 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 23 14 60.87% 6 26.09% 0 0% 3 13.04% 23
18 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 25 14 60.87% 3 13.04% 4 17.39% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 28 13 46.43% 8 28.57% 3 10.71% 4 14.29% 28
20 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 36 12 40% 11 36.67% 3 10% 4 13.33% 30
21 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 38 12 36.36% 8 24.24% 9 27.27% 4 12.12% 33
22 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 39 12 36.36% 8 24.24% 5 15.15% 8 24.24% 33
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 26 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 4 17.39% 23
24 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 22 12 60% 3 15% 1 5% 4 20% 20
27 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 27 11 44% 4 16% 7 28% 3 12% 25
28 โรงเรียนบ้านป่าแดง 41 11 50% 4 18.18% 5 22.73% 2 9.09% 22
29 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 19 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนบ้านจอง 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
31 โรงเรียนบ้านลาน 16 10 71.43% 0 0% 1 7.14% 3 21.43% 14
32 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 49 9 20.93% 12 27.91% 12 27.91% 10 23.26% 43
33 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 25 9 39.13% 9 39.13% 1 4.35% 4 17.39% 23
34 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 46 9 25% 8 22.22% 8 22.22% 11 30.56% 36
35 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
36 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 24 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
37 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 24 8 36.36% 10 45.45% 2 9.09% 2 9.09% 22
38 โรงเรียนบ้านแม่นะ 38 8 25% 8 25% 6 18.75% 10 31.25% 32
39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 22 8 42.11% 8 42.11% 2 10.53% 1 5.26% 19
40 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 24 8 38.1% 7 33.33% 4 19.05% 2 9.52% 21
41 โรงเรียนบ้านแม่สาว 16 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 22 8 38.1% 4 19.05% 3 14.29% 6 28.57% 21
43 โรงเรียนบ้านแม่คะ 16 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนวัดป่าแดง 22 7 31.82% 8 36.36% 3 13.64% 4 18.18% 22
45 โรงเรียนบ้านกองลม 23 7 30.43% 7 30.43% 9 39.13% 0 0% 23
46 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 22 7 35% 7 35% 2 10% 4 20% 20
47 โรงเรียนบ้านหนองยาว 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 19 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 18
49 โรงเรียนนามน 18 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
50 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 18 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
51 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 25 6 25% 7 29.17% 5 20.83% 6 25% 24
55 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 35 6 20.69% 6 20.69% 8 27.59% 9 31.03% 29
56 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 18 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 3 16.67% 18
57 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 15 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
58 โรงเรียนสายอักษร 15 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
59 โรงเรียนบ้านนาหวาย 17 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
60 โรงเรียนบ้านต้นโชค 15 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
61 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 20 6 31.58% 2 10.53% 6 31.58% 5 26.32% 19
62 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 18 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 4 25% 16
63 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
64 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 15 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
65 โรงเรียนบ้านดง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 16 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
67 โรงเรียนบ้านดอนชัย 13 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 25 5 20% 4 16% 8 32% 8 32% 25
69 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 18 5 27.78% 4 22.22% 5 27.78% 4 22.22% 18
70 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 15 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
71 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 13 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
72 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 16 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 13 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 31 4 16% 9 36% 6 24% 6 24% 25
78 โรงเรียนบ้านอ่าย 16 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
79 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 15 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
80 โรงเรียนศีลรวี 16 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
81 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 15 4 30.77% 5 38.46% 0 0% 4 30.77% 13
82 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนบ้านยาง 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
84 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
85 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 19 4 28.57% 1 7.14% 6 42.86% 3 21.43% 14
86 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านวังมะริว 21 3 15.79% 9 47.37% 3 15.79% 4 21.05% 19
89 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 13 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
90 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 12 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
91 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 19 3 20% 5 33.33% 1 6.67% 6 40% 15
92 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
93 โรงเรียนบ้านป่าบง 16 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 4 25% 16
94 โรงเรียนบ้านใหม่ 14 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
95 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนเอื้อวิทยา 23 2 9.09% 9 40.91% 4 18.18% 7 31.82% 22
100 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. 13 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
101 โรงเรียนสันติวนา 12 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
102 โรงเรียนบ้านสินชัย 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านปงตำ 18 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 16
105 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 10 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
106 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 8 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 9 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 10 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
109 โรงเรียนวัดจอมคีรี 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
111 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านดอน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนวัดอรัญวาสี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านปง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 1 10% 5 50% 3 30% 1 10% 10
117 โรงเรียนบ้านโละ 11 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
118 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 10 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
119 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านสันทราย 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนวัดบ้านท่า 10 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
122 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 11 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
123 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 10 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
124 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 9 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านสันม่วง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านผาแดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 7 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
135 โรงเรียนวิรุณเทพ 6 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
136 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
137 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 10 0 0% 5 50% 3 30% 2 20% 10
142 โรงเรียนบ้านห้วยปู 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
143 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
145 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
146 โรงเรียนบ้านออน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 7 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านสันปอธง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
156 โรงเรียนบ้านสบคาบ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านหลวง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
160 โรงเรียนดอยสามหมื่น 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียน ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนวัดปางมะโอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
E-mail : slpcm3@gmail.com โทรศัพท์ : 086 913 9050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]