หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกัลป์ ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ ICT ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางสาวสุดารัตน์ พิมเห็ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
E-mail : slpcm3@gmail.com โทรศัพท์ : 086 913 9050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]