สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 33 16 7 8 56
2 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 26 18 3 1 47
3 บ้านเปียงหลวง 26 10 2 5 38
4 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 24 22 3 4 49
5 บ้านม่อนปิ่น 24 7 5 2 36
6 บ้านม่วงชุม 23 9 3 8 35
7 วัดนันทาราม 22 6 7 8 35
8 รังษีวิทยา 21 17 6 4 44
9 บ้านเชียงดาว 20 12 5 1 37
10 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 20 8 6 1 34
11 บ้านปางปอย 17 6 3 0 26
12 บ้านเวียงหวาย 17 2 2 3 21
13 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 16 10 2 1 28
14 ไทยรัฐวิทยา 12 16 5 7 7 28
15 บ้านสันต้นหมื้อ 14 9 5 4 28
16 บ้านปางสัก 14 6 4 5 24
17 บ้านสันทรายคองน้อย 14 6 0 3 20
18 บ้านเหมืองแร่ 14 3 4 2 21
19 บ้านอรุโณทัย 13 8 3 4 24
20 บ้านห้วยงูกลาง 12 11 3 4 26
21 บ้านใหม่หนองบัว 12 8 9 4 29
22 บ้านทุ่งข้าวพวง 12 8 5 8 25
23 ราชประชานุเคราะห์ 30 12 5 2 4 19
24 บ้านสันต้นดู่ 12 4 2 1 18
25 บ้านห้วยป่าซาง 12 4 2 0 18
26 บ้านทุ่งหลุก 12 3 1 4 16
27 ชุมชนบ้านคาย 11 4 7 3 22
28 บ้านป่าแดง 11 4 5 2 20
29 รัตนาเอื้อวิทยา 10 5 2 2 17
30 บ้านจอง 10 4 0 0 14
31 บ้านลาน 10 0 1 3 11
32 ชุมชนบ้านเมืองงาย 9 12 12 10 33
33 บ้านท่ามะแกง 9 9 1 4 19
34 บ้านแม่ข่า 9 8 8 11 25
35 บ้านโป่งนก 9 6 2 3 17
36 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 9 5 2 3 16
37 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 8 10 2 2 20
38 บ้านแม่นะ 8 8 6 10 22
39 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 8 8 2 1 18
40 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 8 7 4 2 19
41 บ้านแม่สาว 8 6 0 1 14
42 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 8 4 3 6 15
43 บ้านแม่คะ 8 1 2 1 11
44 วัดป่าแดง 7 8 3 4 18
45 บ้านกองลม 7 7 9 0 23
46 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 7 7 2 4 16
47 บ้านหนองยาว 7 5 1 1 13
48 บ้านปางเฟือง 7 4 3 4 14
49 นามน 7 4 3 3 14
50 บ้านป่าก๊อ 7 3 2 3 12
51 บ้านปางมะเยา 7 2 2 2 11
52 บ้านขอบด้ง 7 2 0 0 9
53 บ้านห้วยไคร้ 7 1 3 1 11
54 ฉือจี้เชียงใหม่ 6 7 5 6 18
55 บ้านปางต้นเดื่อ 6 6 8 9 20
56 บ้านสันป่าแดง 6 6 3 3 15
57 บ้านเมืองนะ 6 6 1 0 13
58 สายอักษร 6 5 1 3 12
59 บ้านนาหวาย 6 4 2 5 12
60 บ้านต้นโชค 6 3 3 2 12
61 บ้านต้นผึ้ง 6 2 6 5 14
62 บ้านหนองเขียว 6 2 4 4 12
63 บ้านแม่อ้อใน 6 1 1 2 8
64 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 6 0 2 2 8
65 บ้านดง 6 0 1 0 7
66 บ้านแม่กอนใน 5 6 2 3 13
67 บ้านดอนชัย 5 5 1 1 11
68 บ้านเมืองคอง 5 4 8 8 17
69 บ้านห้วยไผ่ 5 4 5 4 14
70 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 5 4 3 3 12
71 บ้านหนองขี้นกยาง 5 4 0 1 9
72 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 5 3 3 3 11
73 บ้านต้นส้าน 5 3 0 0 8
74 บ้านศรีดอนชัย 5 2 4 0 11
75 บ้านแม่ใจ 5 2 1 2 8
76 บ้านโป่งน้ำร้อน 5 0 0 0 5
77 บ้านสุขฤทัย 4 9 6 6 19
78 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 4 7 1 2 12
79 บ้านอ่าย 4 7 1 2 12
80 ศีลรวี 4 6 3 3 13
81 บ้านห้วยคอกหมู 4 5 0 4 9
82 บ้านหล่ายฝาง 4 3 3 1 10
83 บ้านยาง 4 3 2 1 9
84 บ้านล้องอ้อ 4 2 1 2 7
85 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 4 1 6 3 11
86 บ้านแม่ขิ 4 0 1 0 5
87 บ้านฮ่างต่ำ 4 0 0 0 4
88 บ้านวังมะริว 3 9 3 4 15
89 บ้านห้วยเฮี่ยน 3 5 3 0 11
90 บ้านแม่สูนน้อย 3 5 2 0 10
91 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 3 5 1 6 9
92 วัดศรีบุญเรือง 3 5 1 1 9
93 บ้านป่าบง 3 4 5 4 12
94 บ้านใหม่ 3 3 2 5 8
95 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 3 2 3 1 8
96 บ้านถ้ำตับเตา 3 1 2 1 6
97 บ้านสันป่าข่า 3 1 2 0 6
98 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 3 1 0 0 4
99 เอื้อวิทยา 2 9 4 7 15
100 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 2 4 4 2 10
101 สันติวนา 2 4 1 2 7
102 บ้านสินชัย 2 4 1 0 7
103 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 2 4 0 1 6
104 บ้านปงตำ 2 3 5 6 10
105 บ้านเวียงแหง 2 3 2 1 7
106 บ้านป่างิ้ว 2 3 0 0 5
107 บ้านสันป่าเหียว 2 2 3 1 7
108 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 2 2 2 6
109 วัดจอมคีรี 2 2 1 1 5
110 บ้านแม่ป๋าม 2 2 0 2 4
111 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 2 1 2 0 5
112 บ้านดอน 2 1 1 0 4
113 กมล-เรียม สุโกศล 2 1 0 1 3
114 วัดอรัญวาสี 2 1 0 0 3
115 บ้านปง 2 0 2 0 4
116 บ้านหนองบัว 1 5 3 1 9
117 บ้านโละ 1 5 2 2 8
118 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 1 5 1 2 7
119 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 5 1 0 7
120 บ้านสันทราย 1 5 0 1 6
121 วัดบ้านท่า 1 4 2 2 7
122 บ้านห้วยต้นตอง 1 3 3 3 7
123 บ้านหัวฝาย 1 3 2 4 6
124 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1 3 0 1 4
125 บ้านม่วงป๊อก 1 3 0 0 4
126 บ้านหนองตุ้ม 1 3 0 0 4
127 เทศบาล1ไชยปราการ 1 3 0 0 4
128 บ้านสันม่วง 1 2 1 0 4
129 บ้านโป่งไฮ 1 2 0 1 3
130 บ้านผาแดง 1 2 0 0 3
131 บ้านถ้ำ 1 1 3 0 5
132 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 1 1 0 3
133 บ้านหนองขวาง 1 1 1 0 3
134 บ้านหลวง (ฝาง) 1 1 0 3 2
135 วิรุณเทพ 1 0 4 0 5
136 แกน้อยศึกษา 1 0 0 2 1
137 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1 1
138 บ้านแม่งอนกลาง 1 0 0 0 1
139 บ้านหัวนา 1 0 0 0 1
140 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 1 0 0 0 1
141 บ้านแม่แมะ 0 5 3 2 8
142 บ้านห้วยปู 0 4 2 1 6
143 บ้านปางแดง 0 3 0 0 3
144 โครงการหลวงแกน้อย 0 2 1 3 3
145 วัดห้วยน้ำเย็น 0 2 0 2 2
146 บ้านออน 0 2 0 1 2
147 บ้านห้วยศาลา 0 1 3 1 4
148 บ้านดงป่าลัน 0 1 2 1 3
149 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 1 2
150 บ้านสันปอธง 0 1 1 1 2
151 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 1 1 1 2
152 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 1 0 2
153 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 1 0 2
154 บ้านห้วยห้อม 0 1 1 0 2
155 บ้านโป่งถืบ 0 1 0 2 1
156 บ้านสบคาบ 0 1 0 1 1
157 บ้านหนองเต็ง 0 1 0 0 1
158 บ้านหลวง 0 1 0 0 1
159 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 0 2 0
160 ดอยสามหมื่น 0 0 0 1 0
161 ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0 1 0
162 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0
163 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0
รวม 944 663 369 364 2,340