สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 30 13 7 7 50
2 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 26 18 3 1 47
3 บ้านเปียงหลวง 25 10 2 5 37
4 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 24 22 3 4 49
5 รังษีวิทยา 21 17 6 4 44
6 บ้านม่วงชุม 20 9 3 7 32
7 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 20 8 6 1 34
8 บ้านเชียงดาว 19 11 5 1 35
9 วัดนันทาราม 18 6 7 7 31
10 บ้านปางปอย 17 6 3 0 26
11 บ้านม่อนปิ่น 17 5 5 2 27
12 ไทยรัฐวิทยา 12 16 5 7 7 28
13 บ้านสันต้นหมื้อ 14 9 5 4 28
14 บ้านปางสัก 14 6 4 5 24
15 บ้านสันทรายคองน้อย 14 6 0 3 20
16 บ้านอรุโณทัย 13 8 3 4 24
17 บ้านเวียงหวาย 13 2 2 3 17
18 บ้านใหม่หนองบัว 12 8 9 4 29
19 บ้านทุ่งข้าวพวง 12 8 5 8 25
20 บ้านสันต้นดู่ 12 4 2 1 18
21 บ้านทุ่งหลุก 12 3 1 4 16
22 ชุมชนบ้านคาย 11 4 7 3 22
23 บ้านห้วยป่าซาง 11 4 2 0 17
24 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 10 8 2 1 20
25 รัตนาเอื้อวิทยา 10 5 2 2 17
26 บ้านจอง 10 4 0 0 14
27 บ้านเหมืองแร่ 10 3 4 2 17
28 ชุมชนบ้านเมืองงาย 9 12 12 10 33
29 บ้านท่ามะแกง 9 9 1 4 19
30 บ้านห้วยงูกลาง 8 10 2 4 20
31 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 8 10 2 2 20
32 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 8 7 4 2 19
33 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 8 7 2 1 17
34 บ้านแม่สาว 8 6 0 1 14
35 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 8 4 3 6 15
36 บ้านแม่คะ 8 1 2 1 11
37 บ้านลาน 8 0 1 2 9
38 วัดป่าแดง 7 8 3 4 18
39 บ้านกองลม 7 7 9 0 23
40 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 7 7 2 3 16
41 บ้านแม่นะ 7 6 5 9 18
42 บ้านหนองยาว 7 5 1 1 13
43 บ้านปางเฟือง 7 4 3 4 14
44 นามน 7 4 3 3 14
45 บ้านป่าก๊อ 7 2 2 3 11
46 บ้านปางมะเยา 7 2 2 2 11
47 บ้านขอบด้ง 7 2 0 0 9
48 บ้านห้วยไคร้ 7 1 3 1 11
49 บ้านแม่ข่า 6 8 7 11 21
50 ฉือจี้เชียงใหม่ 6 7 5 6 18
51 บ้านปางต้นเดื่อ 6 6 8 9 20
52 บ้านสันป่าแดง 6 6 3 3 15
53 บ้านโป่งนก 6 6 2 3 14
54 บ้านเมืองนะ 6 6 1 0 13
55 สายอักษร 6 5 1 3 12
56 บ้านนาหวาย 6 4 2 5 12
57 บ้านต้นโชค 6 3 3 2 12
58 บ้านต้นผึ้ง 6 2 6 5 14
59 บ้านป่าแดง 6 2 5 1 13
60 บ้านหนองเขียว 6 2 4 4 12
61 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 6 0 2 2 8
62 บ้านแม่กอนใน 5 6 2 3 13
63 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 5 5 2 3 12
64 บ้านดอนชัย 5 5 1 1 11
65 บ้านเมืองคอง 5 4 8 8 17
66 บ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 5 4 3 3 12
67 บ้านหนองขี้นกยาง 5 4 0 1 9
68 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 5 3 3 3 11
69 บ้านต้นส้าน 5 3 0 0 8
70 บ้านโป่งน้ำร้อน 5 0 0 0 5
71 บ้านสุขฤทัย 4 9 6 6 19
72 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 4 7 1 2 12
73 บ้านอ่าย 4 7 1 2 12
74 ศีลรวี 4 6 3 3 13
75 บ้านหล่ายฝาง 4 3 3 1 10
76 ราชประชานุเคราะห์ 30 4 3 2 3 9
77 บ้านล้องอ้อ 4 2 1 2 7
78 บ้านแม่ใจ 4 2 1 1 7
79 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 4 1 6 3 11
80 บ้านแม่ขิ 4 0 1 0 5
81 บ้านฮ่างต่ำ 4 0 0 0 4
82 บ้านวังมะริว 3 9 3 4 15
83 บ้านแม่สูนน้อย 3 5 2 0 10
84 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 3 5 1 6 9
85 บ้านห้วยคอกหมู 3 5 0 4 8
86 บ้านห้วยไผ่ 3 4 4 4 11
87 บ้านยาง 3 3 2 1 8
88 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 3 2 3 1 8
89 บ้านใหม่ 3 2 1 5 6
90 บ้านสันป่าข่า 3 1 2 0 6
91 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 3 1 0 0 4
92 บ้านดง 3 0 1 0 4
93 เอื้อวิทยา 2 9 4 7 15
94 สันติวนา 2 4 1 2 7
95 วัดศรีบุญเรือง 2 4 1 1 7
96 บ้านสินชัย 2 4 1 0 7
97 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 2 4 0 1 6
98 บ้านปงตำ 2 3 5 6 10
99 บ้านเวียงแหง 2 3 2 1 7
100 บ้านป่างิ้ว 2 3 0 0 5
101 บ้านศรีดอนชัย 2 2 4 0 8
102 บ้านสันป่าเหียว 2 2 3 1 7
103 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 2 2 2 6
104 วัดจอมคีรี 2 2 1 1 5
105 บ้านแม่ป๋าม 2 2 0 2 4
106 บ้านถ้ำตับเตา 2 1 2 1 5
107 บ้านแม่อ้อใน 2 1 1 2 4
108 บ้านดอน 2 1 1 0 4
109 กมล-เรียม สุโกศล 2 1 0 1 3
110 วัดอรัญวาสี 2 1 0 0 3
111 บ้านปง 2 0 2 0 4
112 บ้านหนองบัว 1 5 3 1 9
113 บ้านโละ 1 5 2 2 8
114 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 1 5 1 2 7
115 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 5 1 0 7
116 บ้านสันทราย 1 5 0 1 6
117 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 1 4 3 2 8
118 บ้านห้วยต้นตอง 1 3 3 3 7
119 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 3 3 0 7
120 บ้านหัวฝาย 1 3 2 4 6
121 วัดบ้านท่า 1 3 1 2 5
122 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1 3 0 1 4
123 บ้านม่วงป๊อก 1 3 0 0 4
124 บ้านหนองตุ้ม 1 3 0 0 4
125 เทศบาล1ไชยปราการ 1 3 0 0 4
126 บ้านป่าบง 1 2 5 4 8
127 บ้านสันม่วง 1 2 1 0 4
128 บ้านโป่งไฮ 1 2 0 1 3
129 บ้านผาแดง 1 2 0 0 3
130 บ้านถ้ำ 1 1 3 0 5
131 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 1 1 0 3
132 บ้านหนองขวาง 1 1 1 0 3
133 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1 1 1 0 3
134 บ้านหลวง (ฝาง) 1 1 0 3 2
135 วิรุณเทพ 1 0 4 0 5
136 แกน้อยศึกษา 1 0 0 2 1
137 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1 1
138 บ้านแม่งอนกลาง 1 0 0 0 1
139 บ้านหัวนา 1 0 0 0 1
140 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 1 0 0 0 1
141 บ้านแม่แมะ 0 5 3 2 8
142 บ้านห้วยปู 0 4 2 1 6
143 โครงการหลวงแกน้อย 0 2 1 3 3
144 วัดห้วยน้ำเย็น 0 2 0 2 2
145 บ้านออน 0 2 0 1 2
146 บ้านปางแดง 0 2 0 0 2
147 บ้านห้วยศาลา 0 1 3 1 4
148 บ้านดงป่าลัน 0 1 2 1 3
149 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 1 2
150 บ้านสันปอธง 0 1 1 1 2
151 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 1 1 1 2
152 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 1 0 2
153 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 1 0 2
154 บ้านห้วยห้อม 0 1 1 0 2
155 บ้านโป่งถืบ 0 1 0 2 1
156 บ้านสบคาบ 0 1 0 1 1
157 บ้านหนองเต็ง 0 1 0 0 1
158 บ้านหลวง 0 1 0 0 1
159 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 0 0 0 2 0
160 ดอยสามหมื่น 0 0 0 1 0
161 ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0 1 0
162 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0
163 วัดปางมะโอ 0 0 0 0 0
รวม 857 638 361 355 2,211