หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ไม่มีผู้แข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]