หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 4 ก.ย. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 4 ก.ย. 2557 13.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง แสนแคง 5 ก.ย. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 4 ก.ย. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 4 ก.ย. 2557 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สโมสรสระว่ายน้ำ 5 ก.ย. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 4 ก.ย. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 5 ก.ย. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารพลศึกษา 4 ก.ย. 2557 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารพลศึกษา 4 ก.ย. 2557 13.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สนามบาสเกตบอล(อาคารพลศึกษา) 5 ก.ย. 2557 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 4 ก.ย. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 4 ก.ย. 2557 13.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้องภูมิปัญญา 5 ก.ย. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ศาลาจริยธรรม 4 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]