หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 73 39 55.71% 13 18.57% 8 11.43% 10 14.29% 70
2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 48 38 80.85% 8 17.02% 1 2.13% 0 0% 47
3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 68 32 50.79% 17 26.98% 5 7.94% 9 14.29% 63
4 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 42 20 51.28% 10 25.64% 3 7.69% 6 15.38% 39
5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 35 19 57.58% 9 27.27% 2 6.06% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 55 18 36% 19 38% 8 16% 5 10% 50
7 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 34 18 52.94% 6 17.65% 3 8.82% 7 20.59% 34
8 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 37 17 48.57% 10 28.57% 6 17.14% 2 5.71% 35
9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 36 17 47.22% 9 25% 1 2.78% 9 25% 36
10 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 29 15 55.56% 5 18.52% 4 14.81% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนบ้านสามหลัง 41 14 35% 11 27.5% 7 17.5% 8 20% 40
12 โรงเรียนบ้านปง 23 13 56.52% 7 30.43% 1 4.35% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 16 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 29 12 48% 9 36% 2 8% 2 8% 25
15 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 27 11 45.83% 9 37.5% 1 4.17% 3 12.5% 24
16 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนสันป่าตอง 13 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
18 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 24 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
19 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 20 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 23 10 43.48% 3 13.04% 3 13.04% 7 30.43% 23
21 โรงเรียนบ้านทรายมูล 26 9 36% 8 32% 5 20% 3 12% 25
22 โรงเรียนบ้านหัวริน 23 9 40.91% 6 27.27% 3 13.64% 4 18.18% 22
23 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
24 โรงเรียนบ้านตองกาย 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 17 8 50% 1 6.25% 2 12.5% 5 31.25% 16
26 โรงเรียนบ้านหนองตอง 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนวัดโรงวัว 19 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 6 33.33% 18
29 โรงเรียนวัดเทพาราม 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
30 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 25 6 25% 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 24
31 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 14 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนบ้านฟ่อน 13 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 25 6 26.09% 4 17.39% 7 30.43% 6 26.09% 23
34 โรงเรียนวัดนันทาราม 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนวัดอุเม็ง 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนวัดพญาชมภู 14 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 6 42.86% 14
38 โรงเรียนบ้านดง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนวัดจอมทอง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
43 โรงเรียนวัดกองทราย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 33 4 14.29% 9 32.14% 5 17.86% 10 35.71% 28
45 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 15 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
46 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
47 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
48 โรงเรียนวัดท่ากาน 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
49 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนวัดช่างคำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 19 3 16.67% 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 18
55 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 13 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
56 โรงเรียนบ้านป่าตาล 13 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
57 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนวัดท้องฝาย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
62 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
63 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนวัดประชาเกษม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 9 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
68 โรงเรียนวัดสามหลัง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนวชิราลัย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดสองแคว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 14 2 16.67% 3 25% 3 25% 4 33.33% 12
73 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 12 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
74 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
76 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 11 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
77 โรงเรียนวัดดอนชื่น 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
80 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
81 โรงเรียนวัดศรีล้อม 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านแสนตอ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 12 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 11
86 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 12 1 9.09% 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 11
87 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 10 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
88 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนวัดหนองครอบ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านไร่ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
92 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
94 โรงเรียนชุมขนบ้านปากกอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดบุปผาราม 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดคีรีเขต 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านวังศรี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดตำหนัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
106 โรงเรียนบ้านพันตน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
107 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]