สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 39 13 8 10 60
2 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 38 8 1 0 47
3 วัดเวฬุวัน 32 17 5 9 54
4 บ้านปากเหมือง 20 10 3 6 33
5 บ้านน้ำแพร่ 19 9 2 3 30
6 แม่วินสามัคคี 18 19 8 5 45
7 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 18 6 3 7 27
8 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 17 10 6 2 33
9 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 17 9 1 9 27
10 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 15 5 4 3 24
11 บ้านสามหลัง 14 11 7 8 32
12 บ้านปง 13 7 1 2 21
13 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 13 0 0 1 13
14 บ้านเหล่าเป้า 12 9 2 2 23
15 บ้านร่องน้ำ 11 9 1 3 21
16 บ้านสันผักหวาน 11 4 1 1 16
17 สันป่าตอง 11 0 1 1 12
18 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 10 5 5 4 20
19 วัดพระนอนหนองผึ้ง 10 5 2 2 17
20 วัดมะกับตองหลวง 10 3 3 7 16
21 บ้านทรายมูล 9 8 5 3 22
22 บ้านหัวริน 9 6 3 4 18
23 บ้านหัวข่วง 9 4 1 0 14
24 บ้านตองกาย 9 1 0 0 10
25 วัดวังขามป้อม 8 1 2 5 11
26 บ้านหนองตอง 7 6 2 0 15
27 บ้านกาด(เขมวังส์) 7 4 2 2 13
28 วัดโรงวัว 7 3 2 6 12
29 วัดเทพาราม 7 3 1 0 11
30 วัดบวกครกเหนือ 6 8 6 4 20
31 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 6 5 1 1 12
32 บ้านฟ่อน 6 5 1 0 12
33 บ้านห้วยตอง 6 4 7 6 17
34 วัดนันทาราม 6 4 1 0 11
35 วัดอุเม็ง 6 1 0 0 7
36 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 5 5 0 1 10
37 วัดพญาชมภู 5 3 0 6 8
38 บ้านดง 5 3 0 1 8
39 พัฒนวิทย์ศึกษา 5 2 0 1 7
40 บ้านห้วยข้าวลีบ 5 2 0 0 7
41 บ้านคุณแม่ 5 1 1 1 7
42 วัดจอมทอง 5 0 1 0 6
43 วัดกองทราย 5 0 0 0 5
44 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 4 9 5 10 18
45 กรป.กลางอุปถัมภ์ 4 5 5 1 14
46 บ้านสันทราย(สารภี) 4 4 3 2 11
47 บ้านใหม่หนองหอย 4 4 2 0 10
48 วัดท่ากาน 4 3 1 2 8
49 บ้านเหล่าป่าฝาง 4 3 1 0 8
50 วัดช่างกระดาษ 4 2 0 0 6
51 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 4 1 1 1 6
52 บ้านเจริญสามัคคี 4 1 0 1 5
53 วัดช่างคำ 4 0 0 0 4
54 วัดศรีสว่าง 3 7 3 5 13
55 วัดน้ำบ่อหลวง 3 7 1 0 11
56 บ้านป่าตาล 3 4 2 3 9
57 วัดพระเจ้าเหลื้อม 3 4 1 0 8
58 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 3 4 1 0 8
59 วัดท้องฝาย 3 4 1 0 8
60 วัดท่าต้นกวาว 3 3 4 0 10
61 บ้านม่วงพี่น้อง 3 3 2 4 8
62 วัดแม่สะลาบ 3 3 1 3 7
63 บ้านท้าวบุญเรือง 3 2 1 1 6
64 วัดดงป่างิ้ว 3 2 1 0 6
65 วัดประชาเกษม 3 2 0 0 5
66 นันทชาติเกรดสกูล 3 1 5 0 9
67 บ้านสันทราย(หางดง) 3 1 2 0 6
68 วัดสามหลัง 3 1 1 2 5
69 เวียงเศรษฐีวิทยา 3 1 1 1 5
70 วชิราลัย 3 1 0 0 4
71 วัดสองแคว 3 0 0 0 3
72 ไตรมิตรวิทยา 2 3 3 4 8
73 บ้านใหม่สวรรค์ 2 3 2 3 7
74 บ้านหนองเต่า 2 3 2 0 7
75 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 2 3 1 3 6
76 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 2 2 4 3 8
77 วัดดอนชื่น 2 2 1 0 5
78 บ้านดอยหล่อ 2 2 0 0 4
79 วัดสันดอนมูล 2 1 3 3 6
80 วัดหนองหลั้ว 2 1 3 0 6
81 วัดศรีล้อม 2 1 1 2 4
82 บ้านแสนตอ 2 1 1 0 4
83 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 2 1 0 1 3
84 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 2 0 0 0 2
85 วัดห้วยแก้ว 1 6 2 2 9
86 วัดศรีโพธาราม 1 6 1 3 8
87 วัดศิริชัยนิมิตร 1 5 1 2 7
88 บ้านห้วยส้ม 1 4 2 1 7
89 เทศบาลวัดดอนเปา 1 3 3 1 7
90 วัดหนองครอบ 1 2 2 0 5
91 บ้านไร่ 1 2 0 1 3
92 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 1 1 1 3
93 บ้านดงป่าหวาย 1 1 0 2 2
94 ชุมขนบ้านปากกอง 1 1 0 0 2
95 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1 0 0 1 1
96 อนุบาลพัฒนชัย 1 0 0 0 1
97 วัดท่าโป่ง 0 2 0 0 2
98 วัดบุปผาราม 0 2 0 0 2
99 วัดคีรีเขต 0 1 1 0 2
100 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 1 0 1 1
101 วัดทุ่งศาลา 0 1 0 1 1
102 บ้านวังศรี 0 1 0 0 1
103 วัดตำหนัก 0 1 0 0 1
104 อนุบาลวิมานทิพย์ 0 1 0 0 1
105 บ้านแม่ขาน 0 0 1 2 1
106 บ้านพันตน 0 0 1 1 1
107 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 1 1 1
108 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 1 0 1
109 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 1 0
รวม 628 384 183 202 1,195