สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 39 13 8 10 60
2 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 31 6 1 0 38
3 วัดเวฬุวัน 27 15 5 8 47
4 บ้านปากเหมือง 19 10 3 6 32
5 แม่วินสามัคคี 17 18 7 5 42
6 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 17 10 6 2 33
7 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 17 9 1 9 27
8 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 17 6 3 7 26
9 บ้านน้ำแพร่ 16 9 2 3 27
10 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 14 5 4 3 23
11 บ้านสามหลัง 13 10 7 8 30
12 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 13 0 0 1 13
13 บ้านปง 12 7 1 2 20
14 สันป่าตอง 11 0 1 1 12
15 บ้านร่องน้ำ 10 9 1 3 20
16 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 10 5 5 4 20
17 วัดพระนอนหนองผึ้ง 10 5 2 2 17
18 วัดมะกับตองหลวง 10 3 3 7 16
19 บ้านหัวริน 9 4 3 4 16
20 บ้านสันผักหวาน 9 3 1 1 13
21 บ้านตองกาย 9 1 0 0 10
22 บ้านเหล่าเป้า 8 7 2 2 17
23 วัดวังขามป้อม 8 1 2 5 11
24 บ้านทรายมูล 7 8 5 3 20
25 บ้านหนองตอง 7 6 2 0 15
26 วัดโรงวัว 7 3 2 6 12
27 บ้านหัวข่วง 7 2 1 0 10
28 วัดบวกครกเหนือ 6 8 6 4 20
29 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 6 5 1 1 12
30 บ้านกาด(เขมวังส์) 6 4 2 2 12
31 บ้านห้วยตอง 6 3 7 6 16
32 วัดอุเม็ง 6 1 0 0 7
33 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 5 5 0 1 10
34 วัดนันทาราม 5 3 0 0 8
35 วัดพญาชมภู 5 2 0 6 7
36 พัฒนวิทย์ศึกษา 5 2 0 1 7
37 บ้านคุณแม่ 5 1 1 1 7
38 วัดจอมทอง 5 0 1 0 6
39 วัดกองทราย 5 0 0 0 5
40 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 4 8 5 10 17
41 บ้านสันทราย(สารภี) 4 4 3 2 11
42 บ้านใหม่หนองหอย 4 4 2 0 10
43 บ้านเหล่าป่าฝาง 4 3 1 0 8
44 บ้านดง 4 2 0 1 6
45 บ้านห้วยข้าวลีบ 4 2 0 0 6
46 วัดช่างกระดาษ 4 2 0 0 6
47 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 4 1 1 1 6
48 วัดช่างคำ 4 0 0 0 4
49 วัดศรีสว่าง 3 7 3 5 13
50 วัดน้ำบ่อหลวง 3 7 1 0 11
51 บ้านป่าตาล 3 4 2 3 9
52 วัดพระเจ้าเหลื้อม 3 4 1 0 8
53 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 3 4 1 0 8
54 วัดท้องฝาย 3 4 1 0 8
55 วัดท่าต้นกวาว 3 3 4 0 10
56 วัดแม่สะลาบ 3 3 1 3 7
57 บ้านฟ่อน 3 3 1 0 7
58 บ้านม่วงพี่น้อง 3 2 2 4 7
59 วัดท่ากาน 3 2 1 2 6
60 บ้านท้าวบุญเรือง 3 2 1 1 6
61 วัดเทพาราม 3 2 1 0 6
62 วัดดงป่างิ้ว 3 2 1 0 6
63 นันทชาติเกรดสกูล 3 1 5 0 9
64 วัดสามหลัง 3 1 1 2 5
65 เวียงเศรษฐีวิทยา 3 1 1 1 5
66 วชิราลัย 3 1 0 0 4
67 กรป.กลางอุปถัมภ์ 2 5 5 1 12
68 ไตรมิตรวิทยา 2 3 3 4 8
69 บ้านใหม่สวรรค์ 2 3 2 3 7
70 บ้านหนองเต่า 2 3 2 0 7
71 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 2 3 1 3 6
72 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 2 2 4 3 8
73 วัดดอนชื่น 2 2 1 0 5
74 บ้านดอยหล่อ 2 2 0 0 4
75 วัดสันดอนมูล 2 1 3 3 6
76 บ้านสันทราย(หางดง) 2 1 2 0 5
77 วัดศรีล้อม 2 1 1 2 4
78 บ้านแสนตอ 2 1 1 0 4
79 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 2 1 0 1 3
80 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 2 0 0 0 2
81 วัดห้วยแก้ว 1 6 2 2 9
82 วัดศรีโพธาราม 1 5 1 3 7
83 วัดศิริชัยนิมิตร 1 5 1 2 7
84 บ้านห้วยส้ม 1 4 2 1 7
85 เทศบาลวัดดอนเปา 1 3 3 1 7
86 วัดหนองครอบ 1 2 2 0 5
87 บ้านไร่ 1 2 0 1 3
88 วัดหนองหลั้ว 1 1 3 0 5
89 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 1 1 1 3
90 บ้านดงป่าหวาย 1 1 0 2 2
91 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 1 1
92 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1 0 0 1 1
93 วัดสองแคว 1 0 0 0 1
94 อนุบาลพัฒนชัย 1 0 0 0 1
95 วัดท่าโป่ง 0 2 0 0 2
96 วัดบุปผาราม 0 2 0 0 2
97 วัดประชาเกษม 0 2 0 0 2
98 วัดคีรีเขต 0 1 1 0 2
99 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 1 0 1 1
100 วัดทุ่งศาลา 0 1 0 1 1
101 บ้านวังศรี 0 1 0 0 1
102 ชุมขนบ้านปากกอง 0 1 0 0 1
103 วัดตำหนัก 0 1 0 0 1
104 อนุบาลวิมานทิพย์ 0 1 0 0 1
105 บ้านแม่ขาน 0 0 1 2 1
106 บ้านพันตน 0 0 1 1 1
107 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 1 1 1
108 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 1 0 1
109 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 1 0
รวม 571 359 181 201 1,312