สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 15 17 7 39 39 13 8 10 60
2 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 10 4 1 15 17 9 1 9 27
3 วัดเวฬุวัน 9 7 9 25 27 15 5 8 47
4 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 8 10 8 26 31 6 1 0 38
5 บ้านปากเหมือง 7 8 3 18 19 10 3 6 32
6 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 7 5 5 17 17 6 3 7 26
7 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 7 5 4 16 17 10 6 2 33
8 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 7 2 2 11 13 0 0 1 13
9 บ้านร่องน้ำ 6 1 1 8 10 9 1 3 20
10 แม่วินสามัคคี 5 6 6 17 17 18 7 5 42
11 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 5 4 3 12 14 5 4 3 23
12 บ้านปง 5 2 3 10 12 7 1 2 20
13 บ้านสันผักหวาน 5 0 3 8 9 3 1 1 13
14 บ้านน้ำแพร่ 4 6 5 15 16 9 2 3 27
15 วัดมะกับตองหลวง 4 0 1 5 10 3 3 7 16
16 บ้านสามหลัง 3 5 5 13 13 10 7 8 30
17 สันป่าตอง 3 2 2 7 11 0 1 1 12
18 บ้านตองกาย 3 0 4 7 9 1 0 0 10
19 บ้านหนองตอง 3 0 1 4 7 6 2 0 15
20 วัดช่างคำ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
21 บ้านหัวริน 2 3 4 9 9 4 3 4 16
22 วัดพระนอนหนองผึ้ง 2 3 3 8 10 5 2 2 17
23 วัดอุเม็ง 2 3 1 6 6 1 0 0 7
24 บ้านเหล่าเป้า 2 2 2 6 8 7 2 2 17
25 บ้านทรายมูล 2 2 2 6 7 8 5 3 20
26 นันทชาติเกรดสกูล 2 1 0 3 3 1 5 0 9
27 วัดพญาชมภู 2 0 4 6 5 2 0 6 7
28 วัดนันทาราม 2 0 3 5 5 3 0 0 8
29 บ้านหัวข่วง 2 0 0 2 7 2 1 0 10
30 บ้านป่าตาล 2 0 0 2 3 4 2 3 9
31 วัดพระเจ้าเหลื้อม 2 0 0 2 3 4 1 0 8
32 บ้านม่วงพี่น้อง 2 0 0 2 3 2 2 4 7
33 บ้านคุณแม่ 1 3 1 5 5 1 1 1 7
34 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1 2 2 5 6 5 1 1 12
35 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 1 2 2 5 5 5 0 1 10
36 วัดศรีสว่าง 1 2 1 4 3 7 3 5 13
37 วัดวังขามป้อม 1 2 0 3 8 1 2 5 11
38 วัดจอมทอง 1 2 0 3 5 0 1 0 6
39 บ้านเหล่าป่าฝาง 1 1 1 3 4 3 1 0 8
40 วัดท่าต้นกวาว 1 1 1 3 3 3 4 0 10
41 เวียงเศรษฐีวิทยา 1 1 1 3 3 1 1 1 5
42 วัดกองทราย 1 1 0 2 5 0 0 0 5
43 บ้านดง 1 1 0 2 4 2 0 1 6
44 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1 1 0 2 3 4 1 0 8
45 วัดแม่สะลาบ 1 1 0 2 3 3 1 3 7
46 วัดเทพาราม 1 1 0 2 3 2 1 0 6
47 วัดสามหลัง 1 1 0 2 3 1 1 2 5
48 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 2 2 3 1 3 6
49 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1 0 4 5 4 8 5 10 17
50 วัดโรงวัว 1 0 3 4 7 3 2 6 12
51 บ้านห้วยข้าวลีบ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
52 วชิราลัย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
53 วัดน้ำบ่อหลวง 1 0 0 1 3 7 1 0 11
54 วัดดอนชื่น 1 0 0 1 2 2 1 0 5
55 วัดสันดอนมูล 1 0 0 1 2 1 3 3 6
56 บ้านแสนตอ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
57 วัดหนองหลั้ว 1 0 0 1 1 1 3 0 5
58 วัดบวกครกเหนือ 0 4 2 6 6 8 6 4 20
59 บ้านห้วยตอง 0 4 1 5 6 3 7 6 16
60 วัดช่างกระดาษ 0 3 1 4 4 2 0 0 6
61 บ้านกาด(เขมวังส์) 0 2 4 6 6 4 2 2 12
62 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 0 2 1 3 2 2 4 3 8
63 พัฒนวิทย์ศึกษา 0 2 0 2 5 2 0 1 7
64 บ้านใหม่หนองหอย 0 1 2 3 4 4 2 0 10
65 วัดศรีโพธาราม 0 1 2 3 1 5 1 3 7
66 บ้านใหม่สวรรค์ 0 1 0 1 2 3 2 3 7
67 บ้านหนองเต่า 0 1 0 1 2 3 2 0 7
68 บ้านสันทราย(หางดง) 0 1 0 1 2 1 2 0 5
69 บ้านดงป่าหวาย 0 1 0 1 1 1 0 2 2
70 บ้านห้วยน้ำขาว 0 1 0 1 0 0 1 0 1
71 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 0 0 4 4 10 5 5 4 20
72 วัดห้วยแก้ว 0 0 3 3 1 6 2 2 9
73 บ้านฟ่อน 0 0 2 2 3 3 1 0 7
74 กรป.กลางอุปถัมภ์ 0 0 2 2 2 5 5 1 12
75 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 0 2 2 2 1 0 1 3
76 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 0 0 1 1 4 1 1 1 6
77 วัดท่ากาน 0 0 1 1 3 2 1 2 6
78 บ้านท้าวบุญเรือง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
79 วัดดงป่างิ้ว 0 0 1 1 3 2 1 0 6
80 บ้านดอยหล่อ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
81 วัดศรีล้อม 0 0 1 1 2 1 1 2 4
82 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
83 บ้านไร่ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
84 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 0 0 1 1 1 1 1 1 3
85 วัดคีรีเขต 0 0 1 1 0 1 1 0 2
86 บ้านแม่ขาน 0 0 1 1 0 0 1 2 1
87 บ้านสันทราย(สารภี) 0 0 0 0 4 4 3 2 11
88 วัดท้องฝาย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
89 ไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 2 3 3 4 8
90 วัดศิริชัยนิมิตร 0 0 0 0 1 5 1 2 7
91 บ้านห้วยส้ม 0 0 0 0 1 4 2 1 7
92 เทศบาลวัดดอนเปา 0 0 0 0 1 3 3 1 7
93 วัดหนองครอบ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
94 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
95 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
96 วัดสองแคว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 อนุบาลพัฒนชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วัดท่าโป่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
99 วัดบุปผาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 วัดประชาเกษม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 วัดทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
103 บ้านวังศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 ชุมขนบ้านปากกอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดตำหนัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 อนุบาลวิมานทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านพันตน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
108 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 168 145 147 460 571 359 181 201 1,111