สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 15 17 7 39 39 13 8 10 60
2 วัดเวฬุวัน 12 9 9 30 32 17 5 9 54
3 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 11 12 10 33 38 8 1 0 47
4 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 10 4 1 15 17 9 1 9 27
5 บ้านปากเหมือง 8 8 3 19 20 10 3 6 33
6 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 8 5 5 18 18 6 3 7 27
7 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 7 5 4 16 17 10 6 2 33
8 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 7 2 2 11 13 0 0 1 13
9 แม่วินสามัคคี 6 6 6 18 18 19 8 5 45
10 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 6 4 3 13 15 5 4 3 24
11 บ้านสันผักหวาน 6 1 4 11 11 4 1 1 16
12 บ้านร่องน้ำ 6 1 1 8 11 9 1 3 21
13 บ้านน้ำแพร่ 5 7 5 17 19 9 2 3 30
14 บ้านเหล่าเป้า 5 5 2 12 12 9 2 2 23
15 บ้านปง 5 3 3 11 13 7 1 2 21
16 บ้านทรายมูล 4 2 2 8 9 8 5 3 22
17 วัดมะกับตองหลวง 4 0 1 5 10 3 3 7 16
18 บ้านสามหลัง 3 6 5 14 14 11 7 8 32
19 สันป่าตอง 3 2 2 7 11 0 1 1 12
20 วัดนันทาราม 3 1 3 7 6 4 1 0 11
21 บ้านตองกาย 3 0 4 7 9 1 0 0 10
22 บ้านหนองตอง 3 0 1 4 7 6 2 0 15
23 วัดช่างคำ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
24 วัดประชาเกษม 3 0 0 3 3 2 0 0 5
25 บ้านหัวริน 2 3 4 9 9 6 3 4 18
26 วัดพระนอนหนองผึ้ง 2 3 3 8 10 5 2 2 17
27 วัดอุเม็ง 2 3 1 6 6 1 0 0 7
28 บ้านหัวข่วง 2 1 0 3 9 4 1 0 14
29 บ้านดง 2 1 0 3 5 3 0 1 8
30 บ้านม่วงพี่น้อง 2 1 0 3 3 3 2 4 8
31 นันทชาติเกรดสกูล 2 1 0 3 3 1 5 0 9
32 วัดพญาชมภู 2 0 5 7 5 3 0 6 8
33 บ้านห้วยข้าวลีบ 2 0 1 3 5 2 0 0 7
34 บ้านป่าตาล 2 0 0 2 3 4 2 3 9
35 วัดพระเจ้าเหลื้อม 2 0 0 2 3 4 1 0 8
36 วัดหนองหลั้ว 2 0 0 2 2 1 3 0 6
37 วัดเทพาราม 1 5 1 7 7 3 1 0 11
38 บ้านคุณแม่ 1 3 1 5 5 1 1 1 7
39 บ้านกาด(เขมวังส์) 1 2 4 7 7 4 2 2 13
40 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1 2 2 5 6 5 1 1 12
41 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง 1 2 2 5 5 5 0 1 10
42 วัดศรีสว่าง 1 2 1 4 3 7 3 5 13
43 วัดวังขามป้อม 1 2 0 3 8 1 2 5 11
44 วัดจอมทอง 1 2 0 3 5 0 1 0 6
45 บ้านเหล่าป่าฝาง 1 1 1 3 4 3 1 0 8
46 วัดท่าต้นกวาว 1 1 1 3 3 3 4 0 10
47 เวียงเศรษฐีวิทยา 1 1 1 3 3 1 1 1 5
48 วัดกองทราย 1 1 0 2 5 0 0 0 5
49 บ้านเจริญสามัคคี 1 1 0 2 4 1 0 1 5
50 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1 1 0 2 3 4 1 0 8
51 วัดแม่สะลาบ 1 1 0 2 3 3 1 3 7
52 วัดสามหลัง 1 1 0 2 3 1 1 2 5
53 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 2 2 3 1 3 6
54 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1 0 4 5 4 9 5 10 18
55 วัดโรงวัว 1 0 3 4 7 3 2 6 12
56 วชิราลัย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
57 วัดน้ำบ่อหลวง 1 0 0 1 3 7 1 0 11
58 วัดสองแคว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 วัดดอนชื่น 1 0 0 1 2 2 1 0 5
60 วัดสันดอนมูล 1 0 0 1 2 1 3 3 6
61 บ้านแสนตอ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
62 ชุมขนบ้านปากกอง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดบวกครกเหนือ 0 4 2 6 6 8 6 4 20
64 บ้านห้วยตอง 0 4 1 5 6 4 7 6 17
65 วัดช่างกระดาษ 0 3 1 4 4 2 0 0 6
66 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 0 2 1 3 2 2 4 3 8
67 พัฒนวิทย์ศึกษา 0 2 0 2 5 2 0 1 7
68 บ้านฟ่อน 0 1 3 4 6 5 1 0 12
69 กรป.กลางอุปถัมภ์ 0 1 3 4 4 5 5 1 14
70 บ้านใหม่หนองหอย 0 1 2 3 4 4 2 0 10
71 วัดศรีโพธาราม 0 1 2 3 1 6 1 3 8
72 บ้านสันทราย(หางดง) 0 1 0 1 3 1 2 0 6
73 บ้านใหม่สวรรค์ 0 1 0 1 2 3 2 3 7
74 บ้านหนองเต่า 0 1 0 1 2 3 2 0 7
75 บ้านดงป่าหวาย 0 1 0 1 1 1 0 2 2
76 บ้านห้วยน้ำขาว 0 1 0 1 0 0 1 0 1
77 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 0 0 4 4 10 5 5 4 20
78 วัดห้วยแก้ว 0 0 3 3 1 6 2 2 9
79 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 0 2 2 2 1 0 1 3
80 วัดท่ากาน 0 0 1 1 4 3 1 2 8
81 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 0 0 1 1 4 1 1 1 6
82 บ้านท้าวบุญเรือง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
83 วัดดงป่างิ้ว 0 0 1 1 3 2 1 0 6
84 บ้านดอยหล่อ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
85 วัดศรีล้อม 0 0 1 1 2 1 1 2 4
86 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 บ้านไร่ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
88 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 0 0 1 1 1 1 1 1 3
89 วัดคีรีเขต 0 0 1 1 0 1 1 0 2
90 บ้านแม่ขาน 0 0 1 1 0 0 1 2 1
91 บ้านสันทราย(สารภี) 0 0 0 0 4 4 3 2 11
92 วัดท้องฝาย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
93 ไตรมิตรวิทยา 0 0 0 0 2 3 3 4 8
94 วัดศิริชัยนิมิตร 0 0 0 0 1 5 1 2 7
95 บ้านห้วยส้ม 0 0 0 0 1 4 2 1 7
96 เทศบาลวัดดอนเปา 0 0 0 0 1 3 3 1 7
97 วัดหนองครอบ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
98 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
99 อนุบาลพัฒนชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 วัดท่าโป่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 วัดบุปผาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
102 ลักษณ์พงค์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
103 วัดทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 บ้านวังศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดตำหนัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 อนุบาลวิมานทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านพันตน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
108 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 196 166 154 516 628 384 183 202 1,195