กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมะกับตองหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 59.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นันทชาติเกรดสกูล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่างกระดาษ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าป่าฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 4
5 แม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง 5
6 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 0 เข้าร่วม
7 วัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 0 เข้าร่วม

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวข่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังขามป้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 พัฒนวิทย์ศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.6 ทอง 4
5 บ้านกาด(เขมวังส์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 5
6 วัดพระเจ้าเหลื้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.2 เงิน 6
7 วัดช่างกระดาษ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 7
8 วัดท้องฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.6 เงิน 8
9 แม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.2 เงิน 9
10 วัดหนองครอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 10
11 วัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73.8 เงิน 11
12 วัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73.2 เงิน 12
13 วัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่างคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.1 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคุณแม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันป่าตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองหลั้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชาเกษม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยข้าวลีบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชาเกษม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสองแคว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ