งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่
การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพืันที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 แข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวันและโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง