หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ แต่งเพลงห้อง ป.2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ แต่งเพลงห้อง ป.1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีใหญ่ แต่งเพลงห้อง ป.2 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง สนามบาสเกตบอล เต็นท์ 7-8 11 ก.ย. 2557 09.30-12.30 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง สนามบาสเกตบอล เต็นท์ 7-8 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง สนามบาสเกตบอล เต็นท์ 7-8 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4 11 ก.ย. 2557 09.30-12.30 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีเล็ก 11 ก.ย. 2557 09.30-12.30 น.
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง เวทีเล็ก 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.5 11 ก.ย. 2557 09.30-12.30 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.5 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.5 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.6 11 ก.ย. 2557 09.30-12.30 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.6 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังลุง อาคารอนุบาล 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net น.ส.พิชญ์ณัฎฐ์ คณารักษ์, นางเกศราพร นะจา , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.053-461089 ต่อ 122
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]