หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 67 39 58.21% 12 17.91% 7 10.45% 9 13.43% 67
2 โรงเรียนบ้านบงตัน 48 28 58.33% 7 14.58% 7 14.58% 6 12.5% 48
3 โรงเรียนบ้านยางเปา 44 26 60.47% 10 23.26% 4 9.3% 3 6.98% 43
4 โรงเรียนบ้านตุงลอย 42 24 60% 9 22.5% 3 7.5% 4 10% 40
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 38 21 60% 5 14.29% 3 8.57% 6 17.14% 35
6 โรงเรียนบ้านกองลอย 53 19 35.85% 17 32.08% 11 20.75% 6 11.32% 53
7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 35 19 54.29% 8 22.86% 5 14.29% 3 8.57% 35
8 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 34 18 58.06% 7 22.58% 3 9.68% 3 9.68% 31
9 โรงเรียนบ้านหลวง 29 18 64.29% 6 21.43% 1 3.57% 3 10.71% 28
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 42 17 44.74% 8 21.05% 4 10.53% 9 23.68% 38
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 31 17 54.84% 7 22.58% 5 16.13% 2 6.45% 31
12 โรงเรียนบ้านพุย 22 16 72.73% 3 13.64% 1 4.55% 2 9.09% 22
13 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 24 15 62.5% 7 29.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนบ้านมูเซอ 29 15 53.57% 4 14.29% 3 10.71% 6 21.43% 28
15 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 29 14 48.28% 8 27.59% 4 13.79% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 19 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
17 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 28 13 46.43% 7 25% 5 17.86% 3 10.71% 28
18 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 24 13 54.17% 5 20.83% 4 16.67% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนบ้านอูตูม 40 12 33.33% 14 38.89% 6 16.67% 4 11.11% 36
20 โรงเรียนบ้านยางครก 21 12 57.14% 3 14.29% 5 23.81% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 40 11 27.5% 9 22.5% 12 30% 8 20% 40
22 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 17 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 30 9 36% 6 24% 3 12% 7 28% 25
24 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 17 9 52.94% 5 29.41% 1 5.88% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านยางเปียง 22 9 40.91% 4 18.18% 3 13.64% 6 27.27% 22
26 โรงเรียนบ้านแม่งูด 19 9 47.37% 3 15.79% 4 21.05% 3 15.79% 19
27 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 20 8 40% 8 40% 1 5% 3 15% 20
28 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 14 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนบ้านนาเกียน 15 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
30 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 24 6 26.09% 9 39.13% 6 26.09% 2 8.7% 23
32 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 22 6 28.57% 7 33.33% 3 14.29% 5 23.81% 21
33 โรงเรียนบ้านผาปูน 20 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 5 26.32% 19
34 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนฟ้าใส 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านโปง 20 5 25% 10 50% 3 15% 2 10% 20
38 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 18 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 4 22.22% 18
39 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนบ้านตุงติง 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านทุ่ง 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 16 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
44 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 13 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านวังกอง 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านไร่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านแปลง 5 16 3 18.75% 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 12 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านดอยคำ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 11 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
53 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านวังลุง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
56 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านผาแตน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านขุน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 12 2 16.67% 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 13 2 15.38% 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนบ้านดงดำ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
66 โรงเรียนบ้านกองหิน 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
67 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านตีนตก 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
69 โรงเรียนบ้านแปลง 2 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านหางดง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 9 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านผาจุก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านสบลาน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านวังหลวง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านใบหนา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
86 โรงเรียนบ้านดอกแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านกองวะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านแม่บวน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 8 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 8
96 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
97 โรงเรียนบ้านซิแบร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net น.ส.พิชญ์ณัฎฐ์ คณารักษ์, นางเกศราพร นะจา , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.053-461089 ต่อ 122
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]