หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 31 75 41
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 67 120 92
3 101 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 0 0 0
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 38 71 50
5 060 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 8 16 8
6 003 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 24 49 26
7 005 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 13 29 15
8 006 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 7 12 8
9 007 โรงเรียนบ้านกองลอย 53 126 63
10 008 โรงเรียนบ้านกองวะ 2 6 4
11 009 โรงเรียนบ้านกองหิน 8 15 11
12 010 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 13 24 15
13 014 โรงเรียนบ้านขุน 4 25 6
14 012 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 4 6 5
15 013 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 2 5 4
16 017 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 7 8 7
17 018 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 11 13 11
18 019 โรงเรียนบ้านซิแบร 2 4 4
19 020 โรงเรียนบ้านดงดำ 7 14 10
20 021 โรงเรียนบ้านดอกแดง 3 14 3
21 022 โรงเรียนบ้านดอยคำ 8 22 9
22 025 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 19 42 30
23 024 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 2 17 5
24 026 โรงเรียนบ้านตีนตก 6 8 8
25 027 โรงเรียนบ้านตุงติง 11 29 14
26 028 โรงเรียนบ้านตุงลอย 42 139 74
27 030 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 3 8 3
28 031 โรงเรียนบ้านทุ่ง 11 20 15
29 032 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 4 7 4
30 033 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 0 0 0
31 034 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 17 35 24
32 038 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 13 30 21
33 040 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 24 56 31
34 037 โรงเรียนบ้านนาเกียน 15 42 23
35 039 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 3 8 4
36 036 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 30 56 37
37 041 โรงเรียนบ้านบงตัน 48 92 56
38 042 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 9 12 9
39 043 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 35 76 55
40 049 โรงเรียนบ้านผาจุก 4 8 4
41 051 โรงเรียนบ้านผาปูน 20 45 27
42 050 โรงเรียนบ้านผาแตน 5 11 7
43 052 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 3 7 6
44 053 โรงเรียนบ้านพุย 22 63 40
45 054 โรงเรียนบ้านมูเซอ 29 57 40
46 073 โรงเรียนบ้านยางครก 21 56 34
47 074 โรงเรียนบ้านยางเปา 44 103 63
48 075 โรงเรียนบ้านยางเปียง 22 46 32
49 072 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 2 2 2
50 077 โรงเรียนบ้านวังกอง 11 22 17
51 078 โรงเรียนบ้านวังลุง 8 23 12
52 079 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 5 14 10
53 080 โรงเรียนบ้านวังหลวง 5 10 5
54 081 โรงเรียนบ้านสบลาน 4 6 6
55 082 โรงเรียนบ้านสันติสุข 0 0 0
56 083 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1 6 2
57 084 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 13 26 20
58 085 โรงเรียนบ้านหลวง 29 49 45
59 086 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 5 8 5
60 093 โรงเรียนบ้านหางดง 4 6 4
61 094 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 12 23 18
62 088 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 42 98 57
63 089 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 6 10 7
64 090 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 2 5 3
65 092 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 9 29 16
66 087 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 12 23 18
67 091 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 20 38 24
68 095 โรงเรียนบ้านอูตูม 40 80 57
69 011 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 12 30 15
70 023 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 11 26 19
71 029 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 22 54 24
72 015 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 40 72 56
73 045 โรงเรียนบ้านแปลง 2 5 7 7
74 046 โรงเรียนบ้านแปลง 5 16 30 16
75 056 โรงเรียนบ้านแม่งูด 19 48 32
76 058 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 6 7 6
77 059 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 24 40 25
78 057 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 34 108 52
79 061 โรงเรียนบ้านแม่บวน 2 8 3
80 062 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 6 6 6
81 064 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 7 17 9
82 063 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 1 1 1
83 065 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 18 28 18
84 066 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 9 21 15
85 068 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 2 3 2
86 067 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 8 13 9
87 069 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 6 14 7
88 070 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 4 11 7
89 071 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 14 35 25
90 055 โรงเรียนบ้านแม่โขง 0 0 0
91 096 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 29 58 39
92 097 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 3 6 5
93 016 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 5 10 5
94 035 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 16 28 20
95 048 โรงเรียนบ้านโปง 20 43 30
96 047 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 7 17 6
97 044 โรงเรียนบ้านใบหนา 5 6 5
98 076 โรงเรียนบ้านไร่ 6 12 7
99 098 โรงเรียนฟ้าใส 7 10 7
100 100 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 17 26 20
101 099 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 28 61 41
รวม 1413 3061 1925
4986

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net น.ส.พิชญ์ณัฎฐ์ คณารักษ์, นางเกศราพร นะจา , น.ส.วราภรณ์ ปันทนันท์ โทร.053-461089 ต่อ 122
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]