สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านยางเปา 13 6 6 25 26 9 4 3 39
2 ชุมชนบ้านท่าข้าม 12 12 10 34 39 11 7 9 57
3 บ้านบงตัน 12 4 2 18 25 7 7 5 39
4 บ้านตุงลอย 9 8 4 21 23 8 3 4 34
5 ชุมชนบ้านอมก๋อย 7 5 4 16 19 4 3 6 26
6 บ้านบ่อหลวง 6 6 8 20 19 8 5 3 32
7 บ้านแม่ต๋อม 6 4 5 15 18 7 3 3 28
8 บ้านแอ่นจัดสรร 6 4 5 15 14 8 4 3 26
9 บ้านหลวง 6 4 2 12 13 5 1 3 19
10 บ้านตาลเหนือ 6 3 3 12 14 3 1 0 18
11 บ้านกองลอย 6 2 5 13 19 17 11 6 47
12 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 6 1 4 11 9 5 3 6 17
13 ชุมชนบ้านดอยเต่า 5 3 3 11 13 6 4 2 23
14 บ้านพุย 5 1 3 9 15 3 1 2 19
15 บ้านทุ่งโป่ง 4 1 3 8 9 4 1 1 14
16 บ้านแม่งูด 4 1 0 5 9 3 4 3 16
17 บ้านอูตูม 3 3 2 8 12 14 6 4 32
18 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 3 0 1 4 7 3 1 2 11
19 บ้านนาฟ่อน 2 11 2 15 15 7 1 1 23
20 บ้านห้วยน้ำขาว 2 5 4 11 17 8 4 9 29
21 บ้านห้วยไม้หก 2 3 1 6 8 8 1 3 17
22 บ้านแม่อ่างขาง 2 2 3 7 8 2 1 1 11
23 บ้านแม่ตูบ 2 2 2 6 6 9 6 2 21
24 บ้านยางเปียง 2 1 3 6 8 4 3 6 15
25 แม่โถวิทยาคม 2 1 2 5 13 7 5 3 25
26 ฟ้าใส 2 1 0 3 6 0 1 0 7
27 บ้านทุ่ง 2 0 1 3 4 2 2 2 8
28 บ้านผาแตน 2 0 0 2 3 1 1 0 5
29 บ้านตีนตก 2 0 0 2 2 2 0 2 4
30 ชุมชนบ้านใหม่ 1 5 3 9 13 5 4 2 22
31 บ้านแควมะกอก 1 4 1 6 11 9 12 8 32
32 บ้านโปง 1 4 1 6 5 10 3 2 18
33 บ้านมูเซอ 1 3 2 6 15 3 3 6 21
34 ศูนย์อพยพแปลง 8 1 3 1 5 9 5 1 2 15
35 บ้านตุงติง 1 3 1 5 5 4 1 0 10
36 บ้านกิ่วลม 1 3 1 5 4 6 0 1 10
37 บ้านนาเกียน 1 2 2 5 7 5 1 0 13
38 บ้านไร่ 1 2 1 4 4 2 0 0 6
39 ชุมชนบ้านแม่ทัง 1 2 1 4 2 3 2 0 7
40 บ้านยางครก 1 2 0 3 9 3 5 1 17
41 บ้านหนองผักบุ้ง 1 2 0 3 5 5 1 2 11
42 บ้านห้วยหล่อดูก 1 1 1 3 4 3 1 0 8
43 บ้านห้วยปูลิง 1 1 1 3 2 1 3 0 6
44 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านผาปูน 1 0 2 3 6 4 4 5 14
46 บ้านโท้งวิทยา 1 0 2 3 4 6 3 3 13
47 บ้านห้วยโค้ง 1 0 2 3 3 7 1 1 11
48 บ้านเกาะหลวง 1 0 1 2 6 3 1 2 10
49 บ้านดอยคำ 1 0 1 2 3 3 2 0 8
50 ตรีมิตรวิทยา 1 0 0 1 3 1 1 1 5
51 บ้านแปลง 2 1 0 0 1 2 2 0 1 4
52 บ้านแม่อมลอง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
53 บ้านขุน 1 0 0 1 2 0 1 0 3
54 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
55 บ้านแม่ลายเหนือ 1 0 0 1 1 6 1 1 8
56 บ้านห้วยฝาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านแม่บวน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 บ้านวังกอง 0 3 1 4 3 6 0 1 9
59 บ้านวังลุง 0 3 0 3 2 2 1 2 5
60 บ้านดงดำ 0 2 1 3 2 4 0 1 6
61 บ้านแม่หลองน้อย 0 2 0 2 5 0 0 0 5
62 บ้านแม่ลาย 0 1 3 4 5 5 3 4 13
63 บ้านหางดง 0 1 2 3 2 2 0 0 4
64 บ้านฉิมพลี 0 1 1 2 3 3 1 4 7
65 บ้านทุ่งจำเริง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
66 บ้านวังหลวง 0 1 1 2 1 2 1 1 4
67 บ้านแม่ลอง 0 1 1 2 1 2 0 1 3
68 บ้านเด่นวิทยา 0 1 0 1 4 2 3 2 9
69 บ้านนาคอเรือ 0 1 0 1 2 6 4 1 12
70 บ้านโค้งงาม 0 1 0 1 1 1 2 0 4
71 บ้านดอกแดง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
72 บ้านตาลใต้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านเตียนอาง 0 0 3 3 6 7 3 5 16
75 บ้านแม่ลานหลวง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
76 บ้านแอ่นใหม่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
77 บ้านแปลง 5 0 0 1 1 2 7 3 1 12
78 บ้านกองหิน 0 0 1 1 2 2 2 2 6
79 บ้านผีปานเหนือ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
80 บ้านยางแก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 บ้านแม่สะนาม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
82 บ้านแม่สะเต 0 0 1 1 0 5 1 2 6
83 บ้านงิ้วสูง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
84 บ้านห่างหลวง 0 0 0 0 2 7 1 2 10
85 บ้านบ่อสลี 0 0 0 0 2 3 1 3 6
86 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
87 บ้านนาไคร้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
88 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 1 3 1 0 5
89 บ้านผาจุก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
90 บ้านสบลาน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
91 บ้านโปงทุ่ง 0 0 0 0 1 1 4 1 6
92 บ้านใบหนา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
93 บ้านกองวะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านขุนตื่น 0 0 0 0 0 1 1 2 2
96 บ้านหลังท่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 บ้านซิแบร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 169 154 134 457 600 365 188 172 1,153