สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบงตัน 14 4 3 21 28 7 7 6 42
2 บ้านยางเปา 13 6 6 25 26 10 4 3 40
3 ชุมชนบ้านท่าข้าม 12 12 10 34 39 12 7 9 58
4 บ้านตุงลอย 10 9 4 23 24 9 3 4 36
5 ชุมชนบ้านอมก๋อย 10 5 4 19 21 5 3 6 29
6 บ้านหลวง 10 5 2 17 18 6 1 3 25
7 ชุมชนบ้านดอยเต่า 8 6 3 17 17 7 5 2 29
8 บ้านบ่อหลวง 6 6 8 20 19 8 5 3 32
9 บ้านแม่ต๋อม 6 4 5 15 18 7 3 3 28
10 บ้านแอ่นจัดสรร 6 4 5 15 14 8 4 3 26
11 บ้านตาลเหนือ 6 3 3 12 14 3 1 0 18
12 บ้านกองลอย 6 2 5 13 19 17 11 6 47
13 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 6 1 6 13 9 6 3 7 18
14 บ้านพุย 6 1 3 10 16 3 1 2 20
15 บ้านทุ่งโป่ง 5 1 3 9 10 5 1 1 16
16 บ้านแม่งูด 4 1 0 5 9 3 4 3 16
17 บ้านอูตูม 3 3 2 8 12 14 6 4 32
18 บ้านยางครก 3 3 0 6 12 3 5 1 20
19 บ้านยางเปียง 3 1 3 7 9 4 3 6 16
20 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 3 0 1 4 7 3 1 2 11
21 บ้านทุ่ง 3 0 1 4 5 2 2 2 9
22 บ้านนาฟ่อน 2 11 2 15 15 7 1 1 23
23 บ้านห้วยน้ำขาว 2 5 4 11 17 8 4 9 29
24 บ้านห้วยไม้หก 2 3 1 6 8 8 1 3 17
25 บ้านแม่อ่างขาง 2 2 3 7 8 2 1 1 11
26 บ้านแม่ตูบ 2 2 2 6 6 9 6 2 21
27 ชุมชนบ้านแม่ทัง 2 2 1 5 3 3 2 0 8
28 แม่โถวิทยาคม 2 1 2 5 13 7 5 3 25
29 บ้านห้วยหล่อดูก 2 1 1 4 5 3 1 0 9
30 ฟ้าใส 2 1 0 3 6 0 1 0 7
31 บ้านผาแตน 2 0 0 2 3 1 1 0 5
32 บ้านขุน 2 0 0 2 3 0 1 0 4
33 บ้านตีนตก 2 0 0 2 2 2 0 2 4
34 ชุมชนบ้านใหม่ 1 5 3 9 13 5 4 2 22
35 บ้านมูเซอ 1 4 2 7 15 4 3 6 22
36 บ้านแควมะกอก 1 4 1 6 11 9 12 8 32
37 บ้านโปง 1 4 1 6 5 10 3 2 18
38 ศูนย์อพยพแปลง 8 1 3 1 5 9 5 1 2 15
39 บ้านตุงติง 1 3 1 5 5 4 1 0 10
40 บ้านกิ่วลม 1 3 1 5 4 6 0 1 10
41 บ้านวังกอง 1 3 1 5 4 6 0 1 10
42 บ้านวังลุง 1 3 0 4 3 2 1 2 6
43 บ้านนาเกียน 1 2 2 5 7 5 1 0 13
44 บ้านไร่ 1 2 1 4 4 2 0 0 6
45 บ้านแม่หลองน้อย 1 2 0 3 6 0 0 0 6
46 บ้านหนองผักบุ้ง 1 2 0 3 5 5 1 2 11
47 บ้านหลังท่อ 1 1 1 3 2 2 1 0 5
48 บ้านห้วยปูลิง 1 1 1 3 2 1 3 0 6
49 บ้านโค้งงาม 1 1 0 2 2 1 2 0 5
50 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านผาปูน 1 0 2 3 6 4 4 5 14
52 บ้านโท้งวิทยา 1 0 2 3 4 6 3 3 13
53 บ้านห้วยโค้ง 1 0 2 3 3 7 1 1 11
54 บ้านเกาะหลวง 1 0 1 2 6 3 1 2 10
55 บ้านดอยคำ 1 0 1 2 3 3 2 0 8
56 ตรีมิตรวิทยา 1 0 0 1 3 1 1 1 5
57 บ้านแปลง 2 1 0 0 1 2 2 0 1 4
58 บ้านแม่อมลอง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
59 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
60 บ้านแม่ลายเหนือ 1 0 0 1 1 6 1 1 8
61 บ้านห้วยฝาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านแม่บวน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
63 บ้านแม่ลอง 0 3 1 4 3 2 0 1 5
64 บ้านดงดำ 0 2 1 3 2 4 0 1 6
65 บ้านแม่ลาย 0 1 3 4 5 6 3 4 14
66 บ้านหางดง 0 1 2 3 2 2 0 0 4
67 บ้านฉิมพลี 0 1 1 2 3 3 1 4 7
68 บ้านทุ่งจำเริง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
69 บ้านวังหลวง 0 1 1 2 1 2 1 1 4
70 บ้านเด่นวิทยา 0 1 0 1 4 2 3 2 9
71 บ้านงิ้วสูง 0 1 0 1 3 3 0 1 6
72 บ้านนาคอเรือ 0 1 0 1 2 6 4 1 12
73 บ้านดอกแดง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
74 บ้านตาลใต้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านเตียนอาง 0 0 3 3 6 7 3 5 16
77 บ้านแปลง 5 0 0 3 3 3 7 5 1 15
78 บ้านแม่ลานหลวง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
79 บ้านแอ่นใหม่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
80 บ้านกองหิน 0 0 1 1 2 2 2 2 6
81 บ้านผีปานเหนือ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
82 บ้านยางแก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านแม่สะนาม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
84 บ้านแม่สะเต 0 0 1 1 0 5 1 2 6
85 บ้านห่างหลวง 0 0 0 0 2 7 1 2 10
86 บ้านบ่อสลี 0 0 0 0 2 3 1 3 6
87 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
88 บ้านนาไคร้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
89 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 1 3 1 0 5
90 บ้านผาจุก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
91 บ้านสบลาน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
92 บ้านโปงทุ่ง 0 0 0 0 1 1 4 1 6
93 บ้านใบหนา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
94 บ้านกองวะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านขุนตื่น 0 0 0 0 0 1 1 2 2
97 บ้านซิแบร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 196 165 140 501 634 376 191 175 1,201