หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.30 -16.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 10.00-16.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ข้างอาคารหนองอาบช้าง ห้อง เวทีข้างอาคารหนองอาบช้าง 19 ก.ย. 2557 10.00 เป็นต้นไป
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ข้างอาคารหนองอาบช้าง ห้อง เวทีข้างอาคารหนองอาบช้าง 20 ก.ย. 2557 10.00-16.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ใต้ถุนอาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 10.00-16.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ใต้ถุนอาคารหนองอาบช้าง ห้อง ใต้ถุน 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมศุนย์กีฬาชุมชน ห้อง หอประชุมศูนย์กีฬา 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมศูนย์กีฬาชุมชน ห้อง หอประชุมศุนย์กีฬาชุมชน 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) หอประชุมศูนย์กีฬาชุมชน ห้อง หอประชุมศูนย์กีฬาชุมชน 19 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 ห้อง สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 ห้อง สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 20 ก.ย. 2557 09.00 -16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]