หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
09.00-10.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
10.00-14.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 19 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารใหม่ ห้อง ใต้ถุน 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง ห้องประชุม 19 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง ห้องประชุม 20 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เวทีข้างสนามทิศตะวันตก ห้อง สนามทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เวทีข้างสนามทิศตะวันตก ห้อง สนามทิศตะวันตก 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เวทีข้างสนามทิศตะวันตก ห้อง สนามทิศตะวันตก 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารประถม ห้อง ศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารประถม ห้อง ศิลปะ 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารประถม ห้อง ศิลปะ 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อาคารมัธยม ห้อง จริยะ 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]