หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 42 29 69.05% 6 14.29% 5 11.9% 2 4.76% 42
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 45 27 61.36% 12 27.27% 3 6.82% 2 4.55% 44
3 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 55 22 40% 13 23.64% 8 14.55% 12 21.82% 55
4 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 33 17 51.52% 8 24.24% 4 12.12% 4 12.12% 33
5 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 24 17 70.83% 3 12.5% 3 12.5% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 30 16 53.33% 8 26.67% 4 13.33% 2 6.67% 30
7 โรงเรียนบ้านกองแขก 29 16 55.17% 8 27.59% 4 13.79% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 17 14 82.35% 0 0% 0 0% 3 17.65% 17
9 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 30 13 43.33% 13 43.33% 1 3.33% 3 10% 30
10 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 27 13 48.15% 8 29.63% 2 7.41% 4 14.81% 27
11 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 21 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
12 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 26 13 50% 4 15.38% 4 15.38% 5 19.23% 26
13 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 23 12 52.17% 6 26.09% 5 21.74% 0 0% 23
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 17 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
16 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 17 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
18 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 31 9 29.03% 11 35.48% 5 16.13% 6 19.35% 31
19 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 26 9 34.62% 11 42.31% 5 19.23% 1 3.85% 26
20 โรงเรียนบ้านโรงวัว 18 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านแม่ซา 26 9 36% 5 20% 4 16% 7 28% 25
22 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 17 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
23 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
26 โรงเรียนบ้านแม่สอย 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 16 8 50% 2 12.5% 5 31.25% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนณัทชวิทย์ 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
29 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 15 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 19 6 31.58% 8 42.11% 2 10.53% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 18 6 33.33% 7 38.89% 2 11.11% 3 16.67% 18
36 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 14 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนบ้านทัพ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 15 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
39 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
42 โรงเรียนบ้านห้วยผา 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
43 โรงเรียนบ้านจันทร์ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านสบวาก 12 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 11 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
51 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านห้วยปู 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านสบแปะ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
58 โรงเรียนบ้านบนนา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านสองธาร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านขุนยะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านแม่มุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 13 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
67 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
68 โรงเรียนบ้านพุย 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านสามสบ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านห้วยยา 10 2 20% 1 10% 2 20% 5 50% 10
72 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านผาละปิ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านผานัง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
77 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านนากลาง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านแม่วาก 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
83 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านแม่หอย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านแปะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านหนองคัน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านอมขูด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหาดนาค 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
103 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]