หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 115 โรงเรียน 0 0 0
2 006 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 7 9 8
3 030 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 17 31 20
4 031 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 17 34 25
5 021 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ 16 40 28
6 024 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน 4 20 12
7 010 โรงเรียนบ้านกองแขก 29 63 47
8 105 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 2 2 2
9 027 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 30 60 47
10 103 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย 1 3 2
11 026 โรงเรียนบ้านขุนยะ 3 9 6
12 005 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 12 34 23
13 081 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 21 45 29
14 104 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 2 3 2
15 053 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 1 1 1
16 019 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 13 30 24
17 086 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 19 37 30
18 080 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 7 11 7
19 016 โรงเรียนบ้านจันทร์ 8 16 13
20 113 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 0 0 0
21 032 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 2 13 4
22 014 โรงเรียนบ้านทัพ 11 22 18
23 033 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 8 7
24 047 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 11 21 17
25 114 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 3 5 4
26 076 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 8 11 8
27 041 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 14 35 26
28 088 โรงเรียนบ้านนากลาง 7 14 12
29 107 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 3 6 5
30 064 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 15 33 24
31 022 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 8 17 13
32 082 โรงเรียนบ้านบนนา 6 15 10
33 002 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 31 51 40
34 046 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 30 66 47
35 084 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 33 70 53
36 110 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 5 12 8
37 085 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 27 52 39
38 007 โรงเรียนบ้านผานัง 4 13 8
39 087 โรงเรียนบ้านผาละปิ 5 25 11
40 049 โรงเรียนบ้านพุย 7 19 9
41 108 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 1 1 1
42 062 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 5 9 6
43 065 โรงเรียนบ้านสบวาก 12 23 20
44 040 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน 26 64 45
45 077 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 6 15 8
46 079 โรงเรียนบ้านสบแปะ 5 5 5
47 071 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1 3 2
48 052 โรงเรียนบ้านสองธาร 4 9 8
49 008 โรงเรียนบ้านสามสบ 4 10 7
50 060 โรงเรียนบ้านหนองคัน 3 4 4
51 043 โรงเรียนบ้านหาดนาค 3 4 4
52 075 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 26 47 40
53 003 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 10 22 15
54 038 โรงเรียนบ้านห้วยปู 9 19 13
55 109 โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 0 0 0
56 072 โรงเรียนบ้านห้วยผา 10 13 12
57 045 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 13 20 16
58 058 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 11 26 18
59 018 โรงเรียนบ้านห้วยยา 10 33 17
60 078 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 2 8 3
61 004 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 16 42 26
62 013 โรงเรียนบ้านอมขูด 1 2 2
63 011 โรงเรียนบ้านอมเม็ง 3 7 4
64 036 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 9 19 16
65 023 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 2 3 3
66 025 โรงเรียนบ้านเมืองอาง 4 9 5
67 050 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 3 5 4
68 017 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 17 28 27
69 083 โรงเรียนบ้านแปะ 2 3 2
70 051 โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 1 2 1
71 073 โรงเรียนบ้านแม่ซา 26 58 36
72 039 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 5 12 7
73 055 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 7 20 12
74 063 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 45 110 74
75 029 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 7 8 7
76 009 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 5 15 10
77 067 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 7 20 12
78 068 โรงเรียนบ้านแม่มุ 3 7 6
79 066 โรงเรียนบ้านแม่วาก 6 6 6
80 035 โรงเรียนบ้านแม่ศึก 23 46 38
81 059 โรงเรียนบ้านแม่สอย 12 28 22
82 048 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 8 17 14
83 070 โรงเรียนบ้านแม่หอย 3 9 6
84 069 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 8 20 13
85 037 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1 5 1
86 111 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 2 4 2
87 074 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 55 99 86
88 112 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 3 4 3
89 054 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 5 22 10
90 012 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 14 28 21
91 106 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 2 6 4
92 057 โรงเรียนบ้านโรงวัว 18 35 28
93 056 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 17 24 22
94 061 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 10 15 12
95 116 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 13 53 24
96 028 โรงเรียนวัดพระบาท 0 0 0
97 042 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 2 12 6
98 001 โรงเรียนศรีจอมทอง 8 13 10
99 020 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 18 37 29
100 015 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 13 36 20
101 034 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 24 38 32
102 044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 42 92 65
103 093 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 0 0 0
104 097 โรงเรียนณัทชวิทย์ 13 27 16
105 100 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 4 5 5
106 096 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 13 15 13
107 102 โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว 0 0 0
108 101 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ 0 0 0
109 099 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม 15 65 20
110 098 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา 0 0 0
111 091 โรงเรียนพุทธนิมิตร(พระปริยัติ) 0 0 0
112 092 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา 0 0 0
113 094 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านแม่ลอง 1 1 1
114 095 โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านใหม่สันติพัฒนา 0 0 0
รวม 1120 2423 1716
4139

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]