กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หมายเหตุ : เนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ทำให้ผลคะแนนของบ้านแม่แฮเหนือไม่มี เจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
4 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
5 บ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -
6 บ้านหนองคัน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 4
5 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 5
6 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม
5 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 4
5 บ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5
6 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6
7 บ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7
8 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 8
9 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 9

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 4
5 บ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 5
6 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55 เข้าร่วม 6

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 4
5 บ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 4
6 บ้านแม่ตะละเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 6
7 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 7
8 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 8
9 บ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 9
10 บ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม

คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 4
6 บ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 6
7 บ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 7
8 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 7
9 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 9

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หมายเหตุ : หมายเหตุ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระได้ตรวจสอบผลคะแนนแล้วเวลา 17.25 น. ได้เรียกคณะกรรมการแก้ไขช่องคะแนนตามเอกสารแนบเรียบร้อยแล้ว จึงทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามประกาศใหม่นี้

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.5 ทอง 4
5 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 5
6 บ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.5 ทอง 6
7 สามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 7

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 4
5 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 5
6 สามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54 เข้าร่วม 6

การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง 4
5 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 5
6 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 6
7 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 7

คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง 4
5 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 5
6 บ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 5
7 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 7
8 บ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -

คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4

การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -