ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน