ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน