ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64.8 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน