ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน