ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน