ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 42 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 36 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 36 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน