ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 37 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 37 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 33 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน