ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 30 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 28 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านหาดนาค สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน