ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 22 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 22 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 14 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 12 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 10 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 8 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน