ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 28 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 22 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 18 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 10 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน