ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่มุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.6 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.6 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน