ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน