ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.31 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.31 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน