ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอมเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  
10 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน