ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94.44 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91.44 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.69 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.34 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86.07 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน